Viharikos lähettää vahvan viestin

In Ajankohtaista, poliisi, rasismi, vihapuhe, viharikos by Anna Gustafsson0 Comments

”Viharikos satuttaa uhria enemmän kuin muu rikos, koska se iskee vasten ihmisen syvintä identiteettiä, persoonallisuutta ja käsitystä itsestä.”

Näin sanoo englantilaisen Surreyn yliopiston sosiologian laitoksen johtaja, professori Jon Garland. Jon Garland on keskittynyt tutkimaan viharikoksia erityisesti uhrin näkökulmasta.

Viharikokseen syyllistynyt haluaa erottaa ”erilaisen” siitä, mitä itse edustaa, tutkija Garland määrittelee. Useimmiten ryhmä, johon halutaan tehdä ero, on jo valmiiksi marginaalisessa asemassa yhteiskunnassa. Viharikoksella pyritään ylläpitämään tekijän edustaman yhteiskuntaluokan tai ryhmän etuja, kuvailee Garland.

Viharikos voi olla myös sanoma: sinä ja kaltaisesi ette kuulu tänne.

Kuka syyllistyy tekoihin?

Viharikoksia tutkinut professori Jon Garland sanoo, että viharikos horjuttaa uhrin perusturvallisuudentunnetta pitkäksi aikaa. Kun rikoksella loukataan kansalaisuutta, etnistä taustaa, uskontoa tai seksuaalista suuntautumista vastaan, satutetaan perustavanlaatuista käsitystä omasta itsestä.

Tutkija Jon Garland toteaa, että ajattelemme usein, että viharikoksiin syyllistyvät vain järjestäytyneet ryhmät. Itse asiassa todennäköisemmin tekijä on kuka tahansa kadun tallaaja, tavallinen ihminen.

Maahanmuuttajiin kohdistuvien rikosten määrä Euroopassa huolestuttaa Jon Garlandia. Hän pitää yhtenä syynä populistipuolueita, jotka ovat onnistuneet valtavirtaistamaan avoimen rasismin. Toisaalta viharikoksiin ja vihapuheeseen on EU-tasolla puututtu entistä tiukemmin, komissio on määrännyt viharikosten rangaistustason tutkittavaksi koko EU-alueella tänä vuonna.

Keitä uhrit ovat?

Viharikoksen uhreilla on usein syrjinnän historia etnisen taustansa, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. On myös laissa tunnustettuja viharikosuhriryhmiä. Esimerkiksi Suomessa viharikos on peruste koventaa rangaistusta.

Viharikoksen uhrien määritelmä ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Esimerkiksi seksityöntekijät tai kodittomat ovat viharikoksille alttiita.  Viha voi myös osua vaikkapa vanhuksiin tai alakulttuurin edustajiin. Pitäisikö heidät lukea mukaan viharikosryhmiin, jotta kovempia rangaistuksia olisi mahdollista vaatia?

Englannissa Sophie Lancaster -säätiö käy kampanjaa saadakseen gootti-alakulttuurin edustajiin kohdistuneet rikokset viharikoksiksi.  Goottinuori Sophie Lancaster kuoli pahoinpitelyn seurauksena vuonna 2007. Pahoinpitelijöitä tuomitessaan tuomari totesi kyseessä olleen viharikos, joka kohdistui uhriin nimenomaan tämän erilaisen ulkonäön vuoksi.

Lontoossa puututtu tiukasti viharikoksiin

Lontoossa tapahtuu neljännes koko Englannin rikoksista. Monikulttuurisessa kaupungissa sattuu myös yhteentörmäyksiä kulttuurien välillä. Lontoossa viharikoksista ilmoitetaan kuitenkin aivan liian harvoin, kertoo ohjelmajohtaja Natasha Plummer Lontoon pormestarin toimistosta. Plummer työskentelee politiikan ohjauksen ja rikostorjunnan yksikössä.

”Viharikoksista jopa 40 prosenttia jää ilmoittamatta”, ohjelmajohtaja Natasha Plummer kertoo. ”Se tarkoittaa, että Lontoossa tapahtuu vuosittain tuhansia viharikoksia, joista ei tehdä rikosilmoitusta. Ja vaikka uhri aloittaisikin oikeusprosessin, hän jättää sen usein kesken. Meidän täytyy miettiä, miten tuemme uhria paremmin, jotta hän voi sitoutua raskaaseen ja usein pitkään oikeusprosessiin”, Natasha Plummer pohtii.

Nopeimmin kasvava rikostyyppi Englannissa ja koko Euroopassa ovat erilaiset rikokset netissä. Myös viharikokset ovat siirtyneet nettiin. Poliisi on useissa Euroopan maissa kuitenkin viestien ja postausten määrän edessä voimaton, sillä valvontaa ei viestitulvaan edelleenkään riitä tarpeeksi.

Ilmoita viharikoksesta kännykällä

Ohjelmajohtaja James Tate Lontoon pormestarin rikostorjuntayksiköstä kertoo, että Lontoossa on yritetty kehittää helpompia tapoja ilmoittaa viharikoksista. Syitä, miksi viharikoksista kerrotaan poliisille harvoin, on monia, James Tate luettelee.

”Yleisin on, että poliisiin ei luoteta, eikä uskota, että ilmoittamisella asialle tapahtuisi mitään konkreettista”, James Tate toteaa.

Pormestarin toimistossa tähän haluttiin puuttua ja tuloksena oli kännykkäsovellus, jolla viharikoksen voi ilmoittaa välittömästi.

”Sovellus on ilmainen ja laajasti saatavilla. Sillä voi ilmoittaa poliisille viharikoksesta välittömästi, antaa todistajanlausunnon, nauhoittaa todisteita ja saada kontaktin tukipalveluihin”, James Tate kertoo.

Viharikoksista ilmoittaessa kännykkä myös paikallistaa, missä rikos on tapahtunut ja lähettää tarvittaessa paikalle välittömästi poliisin. Toistaiseksi sovellus on levinnyt hyvin, mutta ilmoituksia sillä on tehty vasta 200 ensimmäisen vuoden aikana. Se on vain pieni osa todellisuudessa tapahtuneista rikoksista.

Toimittaja: Anna Gustafsson

 

 

 

Leave a Comment