Vihapuheen vastainen verkosto kokoaa toimijat yhteen

In Ajankohtaista, vihapuhe, viharikos by Topias Suksi0 Comments

Vihapuheen vastainen verkosto on Allianssi ry:n koordinoima eri kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on pitää järjestöt, ministeriöt ja viranomaiset ajantasalla liittyen vihapuheeseen ilmiönä. Verkoston tavoitteena on auttaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia vihapuheen kohtaamisessa ja käsittelyssä. Alla Allianssi ry:n yhdenvertaisuusasiantuntija Laura Heinonen kertoo tarkemmin vihapuheenvastaisesta verkostosta ja #torjunvihapuhetta -kampanjasta.

 

Laura Heinosen haastattelu vihapuheen vastaisesta verkostosta

 

Verkoston tausta ja toiminta

Verkoston tausta on Suomen Planin koordinoimassa Ei vihapuheelle -kampanjassa, joka toteutettiin 2013-2015. Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja yhteistyössä kokoaa toimijoita suunnittelemaan kampanjoita ja auttaa uusien käytäntöjen lanseeraamisessa. Tänäsyksynä verkoston kautta jalkautetaan vielä seksististä vihapuhetta käsittelevä opas nuorille. Verkosto oli myös mukana suunnittelemassa “Tästä saa puhua” -seminaaria joulukuussa 2016, joka kokosi yhteen laajemmin toimijoita julkiselta sektorilta, mediasta ja järjestöistä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin myös työpajoja, joissa toimijat saivat miettiä miten vihapuhetta, disinformaatiota ja valeuutisia vastaan voidaan toimia.

 

Vihapuhe ei ole staattinen käsite

Verkoston tärkein tehtävä on pitää yllä keskustelua vihapuheesta, joka käsitteenä on monitulkintainen. EU:n ministerineuvoston ehdotus vaatii vihapuheelta käsitteenä rinnastusta kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. On kuitenkin olemassa paljon puhetta, joka on vähemmistöryhmiä leimaavaa ja jää varsinaisen rikollisen puheen ulkopuolelle. Blogimme aiemmassa jutussa käsittelimme juurikin viharikoksia ja vihapuheen suhdetta. Lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset puuttuvat kuitenkin myös ilkeämieliseen ja leimaavaan puheeseen. 2.10.2017 alkanut OKM:n #torjunvihapuhetta -kampanja korostaakin tätä eroa hyväksyttävän ja rikollisen puheen välillä. Tämä on rinnastettavissa toimiin koulukiusaamiseen puuttumisessa.

 

Joskus vihapuhe -käsite tulee ilmi sukupuolittuneessa häirinnässä, joka ei välttämättä sisällöllisesti ole vihapuhetta mutta kohteen tai kohteiden viiteryhmä korostuu. Näin on tapahtunut esimerkiksi GamerGate’n tapauksessa. Toisaalla vihapuheeksi ymmärretään rasistinen tai antisemitistinen puhe, joka taas jättää esimerkiksi islamofobian ulkopuolelle. Vihapuhe toimii parhaillaan sateenvarjo käsitteenä, jonka alle mahtuu kaikki rasismista vammaisuutta pilkkaavaan puheeseen. Vihapuhe ei ole yhtä kuin viharikokset, jotka ovat rikoksia joilla on rasistinen tai vastaava motiivi. Verkostotyöllä pidetään eri toimijoiden välillä yllä tätä keskustelua vihapuheen tulkinnasta.

 

 

 

Leave a Comment