Miten meillä menee?

In Ajankohtaista, liikunta, Maahanmuuttajanuoret, media, pakolaiset, rasismi, turvapaikanhakijat by Anna Gustafsson0 Comments

Miten meillä menee? Sitä lähdettiin selvittämään Oikeusministeriön kesäkuun alussa julkaisemassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti niihin paikkakuntiin, joissa on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Tutkimusta varten haastateltiin niin turvapaikanhakijoita kuin paikkakuntalaisiakin, ja selvitettiin kummankin ryhmän ajatuksia rinnakkainelosta. Lisäksi tutkittiin, mitä paikallislehdet kirjoittavat turvapaikanhakijoista ja paikkakunnan turvallisuudesta. Tuloksena on mielenkiintoinen kuva siitä, kuinka ihmiset kokevat turvallisuuden ja kanssakäymisen puolin ja toisin niissä kunnissa, jotka yllättäen vastaanottivat suuren määrän turvapaikanhakijoita syksystä 2015 alkaen.

Helsinki ei tutkimuksessa ole mukana, sillä pääkaupungista kokemusta uusien tulokkaiden vastaanottamisesta löytyy pidemmältä ajalta. Sen sijaan tutkimus toteutettiin Forssassa, Huittisissa, Lieksassa, Nurmijärvellä, Oulussa, Tampereella ja Torniossa. Tutkituista paikkakunnista moni joutui tilanteeseen, jossa uusia kuntalaisia tuli nopeasti, eikä tilanteeseen sopeutumiseen jäänyt juuri aikaa. Silti yli 70 prosenttia vastaajista piti naapurustonsa monikulttuurisuutta pelkästään hyvänä asiana.

Nuorille monikulttuurisuus plussaa

Erityisen positiivisia monikulttuurisuuden suhteen ovat nuoret, alle 25-vuotiaat, jotka suhtautuvat eri taustoista tuleviin ihmisiin kaikkein vähiten kriittisesti. Ne, joita monikulttuurisuus omassa naapurustossa huoletti, olivat tutkimuksessa lähes poikkeuksetta niitä, joilla ei itsellään ole maahanmuuttajataustaisia ihmisiä lähipiirissään. Pelätään sitä, mitä ei tunneta.

Turvapaikanhakijoilla puolestaan oli kantasuomalaisista pääasiassa myönteinen kuva. Eniten positiivista sanottavaa löytyi vastaanottokeskusten henkilökunnasta ja vapaaehtoisista. Muita suomalaisia kuvattiin mukaviksi, mutta vaikeasti lähestyttäviksi.

Kolmanneksella haastatelluista turvapaikanhakijoista oli kokemusta syrjinnästä. Lähes kaikki olivat kuulleet tai nähneet rasismia, kuten vihamielistä puhetta tai eleitä. Nuorilla turvapaikanhakijoilla oli enemmän kokemuksia rasismista, johtuen ehkä siitä, että he myös liikkuvat enemmän ja tapaavat ihmisiä vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

Urheilu tuo yhteen

Oikeusministeriön tutkimuksessa painotetaan vuorovaikutuksen tärkeyttä. Kaikki vastaajat näkivät, että urheilutoiminnalla ja kouluilla on tärkein rooli ihmisten tuomisessa yhteen. Ennakkoluulot ja kielteiset asenteet vähenevät, kun ihmiset tutustuvat toisiinsa. Erityisesti turvapaikanhakijat kokivat urheilun tärkeäksi. Yhteisiä tapaamispaikkoja ja tapahtumia toivoivat kaikki. Nuoret myös toivoivat, että kouluissa puututtaisiin kiusaamiseen ja rasistiseen käytökseen heti, ja asia otettaisiin esille myös vanhempien kanssa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös median roolia mielikuvien luomisessa turvapaikanhakijoihin ja turvallisuuteen liittyen. Medialla on tärkeä rooli: jos lehtien palstoilla lietsotaan pelkoa tuntematonta kohtaan, ihmisten halukkuus tutustua uusiin ihmisiin vähenee. Silloin taas ennakkoluulot kasvavat. Haastetta on lisännyt maahanmuuttovastaisen materiaalin laaja leviäminen sosiaalisessa mediassa. Myös paikallispoliitikot ovat tutkimuksen mukaan monissa tapauksissa sortuneet pelolla politikointiin, kun vastaanottokeskusten perustamisesta tai kuntapaikoista päätetään.

Turvallisuus on Suomessa perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Oikeusministeriön tutkimus nostaa esille viharikosten määrän kasvun, joka ruokkii turvattomuuden tunnetta koko yhteiskuntaan. Myös radikalisoitumista estetään parhaiten takaamalla turvapaikanhakijoiden turvallisuus ja kohtelemalla ihmisiä inhimillisesti. Vastakkainasetteluja ja ennakkoluuloja vähentää parhaiten se, että kaikki saavat kokea olevansa osa yhteiskuntaa, voivat luottaa toisiinsa ja kokea yhdenvertaisuutta.

Voit lukea koko tutkimuksen tästä osoitteesta:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80007

Toimittaja: Anna Gustafsson

Kuva: Petteri Kivimäki/SPR

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment