Lisää maahanmuuttajaehdokkaita vaaleihin

In Vierasblogi by Anna Gustafsson

Kirjoittaja: Faisa Kahiye, abiturientti.

Kunnallisvaalit ovat jo ovella, mutta maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita ei ole vielä tarpeeksi. Sen sijaan maahanmuuttokriittisyys kasvaa Suomessa. Eritaustaisilla ehdokkailla voisimme vähentää ennakkoluuloja ja jopa lisätä maahanmuuttajataustaisten kiinnostusta politiikkaan. Maahanmuuttajien matalaa äänestysprosenttia voidaan nostaa parantamalla kotoutumista, lisäämällä tietoa yhteiskunnasta ja politiikasta sekä asettamalla eri etnisistä taustoista tulevia ehdokkaita. Politiikka tulee lähemmäksi poliittisen lukutaidon myötä.

Korkeissa viroissa olevat taikka poliittisesti menestyneet maahanmuuttajat vähentävät ulkomaalaisten ennakkoluuloja sekä parantavat yleistä ilmapiiriä. Tämä voisi kehittää kantasuomalaisten suhtautumista maahanmuuttoon, ja edistää ulkomaalaisten kotoutumista Suomeen. Työtä hakevien maahanmuuttajien todennäköisyys saada töitä kasvaa, kun työnantaja ei vierasta työnhakijaa. Ulkomaalaisten usko demokratiaan ja äänestämiseen on heikko, sillä lähtömaassa tilanne on aivan toisenlainen, eikä äänestäminen tuota tulosta tai se on korruptoitunutta. Tämän vuoksi meidän on lisättävä ulkomaalaisten yhteiskuntatietoa jo heti maahantulon jälkeen vastaanottokeskuksissa. Näin kotoutuminen alkaa heti eikä vasta vuoden kuluttua myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Monen etnisen ryhmän vaietut ongelmat tulisivat luultavammin esiin, kun eduskunnassa ja kunnanvaltuustossa istuisi esimerkiksi irakilainen ja somalialainen edustaja. On myös väistämätöntä, että ihmisten kiinnostus politiikkaan lisääntyy, kun niitä yhteisiä asioita hoitaa tuttu ja helposti lähestyttävä ihminen. Jopa huonosti suomea puhuvat saisivat äänensä kuuluviin tällä tavalla. Moni maahanmuuttaja kokisi, että häntä ja hänen kulttuuriaan edustetaan. Dialogi lisää avoimuutta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

Maahanmuuttajataustaiset poliitikot eivät kuitenkaan olisi pelkästään maahanmuuttajien edunvalvojia vaan he ovat koko Suomen varteenotettavia edustajia, jotka ottavat kantaa joka politiikan sektoriin. Me tarvitsemme maahanmuuttajataustaisia nuoria ja osaavia ehdokkaita, jotka kehittävät Suomea maailman parhaimmaksi paikaksi asua. Paikaksi, jossa suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat kaikki kaikessa.