Safe stadissa työskentelee projektipäällikkönä Minna Sirviö ja projektikoordinaattorina Topias Suksi. Hankkeessa työskentelee nuoriso-ohjaajina ja jalkautuvina työntekijöinä Mahad Sheik Musse, Omar Abdi, Sabally Ansumana, Iita-Mari Ruponen, Henna Männikkö ja Herve Tionang.

 

Mikä on Safe stadi?

 

Safe stadi haluaa tehdä Helsingistä vieläkin turvallisemman paikan kaikille kaupunkilaisille. Teemme työtä arjen rasismia ja vihapuhetta vastaan. Tuemme maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten mahdollisuutta tuntea Helsinki kodikseen. Safe stadi on Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen toteuttama. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tehdään yhdessä Helsingistä Safe stadi!

 

Safe Stadi-hanke toteutetaan vuosina 2016-2017 Helsingissä. Hankkeen tavoitteena on turvallisuuden tunteen lisääminen ja viharikosten ehkäisy sekä vihapuheeseen puuttuminen. Hankkeessa on tehty töitä monitoimijaisesti ja monilla eri menetelmillä: on pyritty viestinnällä vaikuttamaan vihapuheeseen, jalkauduttu julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, vedetty nuorten ryhmiä, järjestetty harrastus- ja leiritoimintaa, järjestetty pop up- tapahtumia kouluilla, infoja eri kielillä juuri maahan tulleille, koulutettu moninaisuuden ymmärtämiseen ammattilaisia ja nuoria ja perustettu MoniKeskus, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia kotoutumaan Helsinkiin.

 

Hankkeessa pyritään eri menetelmin

  • parantamaan turvallisuuden tunnetta Helsingissä, erityisesti turvapaikanhakijoiden keskuudessa
  • luomaan yhteyksiä helsinkiläisiin maahanmuuttajataustaisiin ja hiljattain maahan muuttaneisiin nuoriin
  • vastaamaan vihapuheeseen faktoilla
  • ennaltaehkäisemään viharikoksia
  • tuomaan maahanmuuton ja pakolaisuuden taustalla olevia inhimillisiä tekijöitä paremmin esille
  • lisäämään eri etnisten ryhmien välistä vuorovaikutusta
  • parantamaan poliisin ja maahanmuuttajanuorten välistä suhdetta sekä selkiyttämään poliisin roolia nuorille.

 

Safe Stadi toimii Helsingin kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

 

Hankkeessa toimivat Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Kalliolan Nuoret ry.,  Monik ry., viestintätoimisto Ellun Kanat sekä Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikkö