Safe stadissa työskentelee projektipäällikkönä Minna Sirviö ja projektikoordinaattorina Topias Suksi. Nettisivuille kirjoittaa toimittaja Anna Gustafsson. Hankkeessa työskentelee nuoriso-ohjaajina ja jalkautuvina työntekijöinä Sabally Ansumana, Iita-Mari Ruponen, Minttu Muranen, Herve Tionang ja Petra Hanski.

Mikä on Safe stadi?

Safe stadi haluaa tehdä Helsingistä vieläkin turvallisemman paikan kaikille kaupunkilaisille. Teemme työtä arjen rasismia ja vihapuhetta vastaan. Tuemme maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten mahdollisuutta tuntea Helsinki kodikseen. Safe stadi on Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen toteuttama. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tehdään yhdessä Helsingistä Safe stadi!

Mitä me teemme?

Hankkeessa keskitytään nuorten turvapaikanhakijoiden ja toisaalta myös maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen. Lisäksi hankkeella on vahva viestinnällinen tavoite: vastustetaan rasismia niin kadulla kuin netissäkin, ehkäistään vihapuhetta ja opastetaan nuoria käyttämään sosiaalista mediaa vaikuttavasti.

Safe stadi tekee yhteistyötä kahden järjestön kanssa. Pitkään maahanmuuttajanuorten kanssa työskennellyt Monik ry järjestää Safe stadin puitteissa info-tilaisuuksia turvapaikanhakijanuorille. Niissä kerrotaan suomalaisesta yhteiskunnasta ja painotetaan erityisesti niitä mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi koulutusmahdollisuuksia, joita meillä kaikille nuorille on. Tilaisuuksia järjestetään nuorten omalla äidinkielellä.

Lisäksi yhteistyökumppanina on Kalliolan nuoret, joka järjestää nuorisotoimintaa eri tiloissa ja erilaisille ryhmille. Kalliolan nuoret on myös pitkään alalla toiminut järjestö.

Mitä haluamme sanoa?

Safe stadilla on vahva viestinnällinen tavoite. Keväällä 2017 Safe stadi järjestää viestintätoimisto Ellun kanojen vetämänä viisi nuorille suunnattua työpajaa, joissa opiskellaan vaikuttavaa esiintymistä, sosiaalisen median käyttämistä vaikuttamiseen ja vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista. Hankkeessa työskentelee kokopäiväisesti toimittaja, joka kirjoittaa Safe stadin omille sivuilla yhdenvertaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyvistä aiheista.

Safe stadilla on isoja tavoitteita, mutta niitä kaikkia yhdistää yksi asia: haluamme korostaa sitä, että vaikka tulemme eri paikoista ja erilaisista olosuhteista, nyt meitä kaikkia yhdistää se, että olemme helsinkiläisiä. Helsinki on jo nyt monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki, johon mahtuu monia ääniä, kulttuureja ja ihmisiä erilaisista lähtökohdista.

Yhteystiedot: 

Projektipäällikkö Minna Sirviö, 040 194 5361.

Projektikoordinaattori Topias Suksi, 040 621 2269.

Toimittaja Anna Gustafsson, 040 621 5663.

Nuoriso-ohjaaja Sabally Ansumana, 040 965 589.

Nuoriso-ohjaaja Herve Tionang, 040 350 9177.

Nuoriso-ohjaaja Iita-Mari Ruponen, 040 149 1535.

Nuoriso-ohjaaja Minttu Muranen, 040 661 3338.

Nuoriso-ohjaaja Petra Hanski, 040 631 0727.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi