Mikä on SafeStadi?

Safe stadi haluaa tehdä Helsingistä vieläkin turvallisemman paikan kaikille kaupunkilaisille. Helsinki on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki. Teemme työtä arjen rasismia ja vihapuhetta vastaan. Tuemme maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten mahdollisuutta tuntea Helsinki kodikseen.
Safe stadi on Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen toteuttama. Teemme yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tehdään yhdessä Helsingistä Safe stadi.

Keitä me olemme?

Safe stadissa työskentelee kolme kokopäiväistä työntekijää. Projektia koordinoi projektikoordinaattori Topias Suksi. Nettisivuille kirjoittaa toimittaja Anna Gustafsson. Nuorisoasiankeskuksesta hankkeessa työskentelee nuoriso-ohjaajana Sabally Ansumana. Hankkeen päätavoite on lisätä turvallisuuden tunnetta Helsingissä erityisesti turvapaikanhakijanuorten ja maahanmuuttajanuorten keskuudessa. Lisäksi halutaan ehkäistä ja puuttua vihapuheeseen erityisesti netisssä, jossa olemme vahvasti läsnä.

Mitä me teemme?

Safe stadi lähtee siitä, että Helsinki on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki. Ei ole vain yhtä tapaa olla helsinkiläinen, vaan kaikki kulttuurit, kielet ja taustat kuuluvat pääkaupunkiimme. Safe stadi haluaa olla vastapaino arjen rasismille ja laittaa pisteen vihapuheelle niin kadulla kuin netissäkin. Safe stadi järjestää turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajanuorille yksilö- ja ryhmätoimintaa. Toiminnan tuottajina ovat Kalliolan Nuoret sekä Monik ry. Safe stadin vihapuheen ja rasismin vastaisen kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Ellun kanat.